"The Executive Team has reviewed the case for the further extension of the Park and Ride service at Glan Clwyd Hospital. The service was established on a temporary basis to offset the loss of parking spaces on the hospital site while the redevelopment work took place. We recognise that it has been well used and valued by staff and patients. 

The Executive Team agreed that the Park and Ride arrangements will be extended until 31st March 2020 while we strengthen our work to clearly evidence the consequences of the closure of the service on those who use it. This includes looking to improve the provision of patient and visitor car parking on the Glan Clwyd Hospital site."


"Mae’r Tîm Gweithredol wedi adolygu’r achos dros ymestyn y gwasanaeth Parcio a Theithio ymhellach yn Ysbyty Glan Clwyd. Sefydlwyd y gwasanaeth dros dro i wneud yn iawn am golli mannau parcio yn yr ysbyty pan oedd y gwaith ailddatblygu ar y gweill. Rydym yn cydnabod ei fod wedi cael ei ddefnyddio a’i werthfawrogi gan staff a chleifion.

Cytunodd y Tîm Gweithredol y bydd y trefniadau Parcio a Theithio yn cael eu hymestyn hyd at 31 Mawrth 2020 tra byddwn yn atgyfnerthu ein gwaith i ddangos yn glir effaith ei gau ar y rhai sy’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cynnwys ceisio gwella’r ddarpariaeth parcio ceir i gleifion ac ymwelwyr ar safle Ysbyty Glan Clwyd."

Betsi Cadwaladr University Health Board